Trong Mẹ và Bé

Các loại sữa công thức tốt nhất cho trẻ sơ sinh

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ - đây là một mệnh đề luôn luôn đúng, nhưng với những người mẹ vì một lý do nào đó đã không thể cung cấp đủ nguồn sữa cho sự phát triển của con thì giải pháp nên chọn lúc này chính là các loại sữa công thức đã được qua kiểm nghiệ…